ซื้อกับเราที่เป็นรูปแบบครอบครัว ไม่ใช่บริษัท จะมั่นใจได้อย่างไร

เราตั้งใจสร้างบ้านให้ดีที่สุดอย่างที่พูดและที่ Post ไว้ใน Web ของเราทั้งหมดครับ   ValueHome ของเราเป็นบุคคลในครอบครัว ไม่มีการตั้งบริษัทมาสร้างหรือขาย  ลูกค้าผู้ซื้อบ้านจะทำสัญญากับตัวเจ้าของบ้านผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยตรง โดยไม่มีบริษัทอะไรมาบังหน้า

 

เรื่องนี้ ขอฝากข้อสังเกตไว้นิดนึงครับ บางท่านอาจเข้าใจว่า ถ้าอยากให้ดูมั่นคงควรจะต้องซื้อขายบ้านกับบริษัท แต่จริงๆ แล้ว การใช้บริษัท (ชื่อเต็มๆ คือ บริษัท"จำกัด") หมายถึง "จำกัดหนี้สินและความรับผิด" ของเจ้าของ(ผู้ถือหุ้น)ไว้เท่ากับค่าหุ้นที่ยังจ่ายไม่ครบเท่านั้น บริษัททั่วๆ ไปถ้าชำระทุนจดทะเบียนครบ ก็เท่ากับว่าเจ้าของไม่ต้องรับผิดอะไรอีกแล้วครับ (บริษัทที่ไม่ได้มีทุนจริงตามที่แจ้ง หรือหนี้สินมีสูงกว่าทุน หรือเอาเงินทุนไปหมุนเวียน หรือให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นยืมไปจนหมดก็เยอะนะครับ)

แต่ถ้าเป็น ValueHome ของเรา เกิดอะไรขึ้น เจ้าของในฐานะผู้ขายต้องรับผิดโดยตรงกับลูกค้าครับ เพราะเราเป็นคนที่ทำสัญญากับลูกค้าโดยตรง สัญญาก็ไปทำกันที่บ้านที่ครอบครัวผมอยู่อาศัยเลย หนีไปไหนก็ไม่ได้ ทรัพย์สินของเจ้าของมีอะไรก็บังคับเอาได้หมด เพราะเราคิดเพียงแต่ว่าเราทำบ้านให้ดีที่สุดเหมือนบ้านของเราเอง มีอะไรก็ยินดีรับผิดชอบ เราจึงไม่กลัวที่จะรับผิดชอบกับลูกค้าโดยตรงครับ 

อีกประการหนึ่ง ValueHome ยึดหลักทำธุรกิจแบบพอเพียงมาโดยตลอด ไม่มีการกู้เงินมาลงทุน เลยไม่ต้องจำนองบ้านและที่ดินที่สร้างไว้กับใคร ที่ดินที่สร้างเป็นชื่อของเจ้าของและคนในครอบครัวเองทั้งหมด สัญญาซื้อขายก็ทำกับเจ้าของที่ดินที่มีชื่อในโฉนด หากเกิดอะไรขึ้น ก็ยังมีทรัพย์สินอยู่ให้ลูกค้าอุ่นใจ โดยไม่มีธนาคารหรือเจ้าหนี้รายไหนจะมีสิทธิมายึดไปคนเดียวได้ ซึ่งไม่เหมือนโครงการอื่นที่บ้านและที่ดินติดจำนองธนาคาร เกิดอะไรขึ้นแบงค์ก็มายึดไปขายทอดตลาดใช้หนี้ได้ทั้งหมด โดยลูกค้าที่วางเงินจอง เงินดาวน์ไป หรือซื้อบ้านไปแล้วบ้านพัง จะไม่เหลืออะไรเลย ไปฟ้องเจ้าของบริษัทก็ไม่ได้เพราะสัญญาทำไว้กับบริษัทครับ ซึ่งท่านคงเคยได้เห็นได้ยินกันบ่อยๆ ที่เจ้าของบริษัทปิดบริษัทหนี หรือยอมให้บริษัทล้มละลาย หรือถ่ายเททรัพย์สินออกจากบริษัทไป ซึ่งลูกค้าผู้เสียหายก็ไปฟ้องบริษัทซึ่งก็เหลือแต่กระดาษนะครับ

ลองไปสำรวจโครงการอื่นทั้งหมดดูนะครับ บอกเค้าว่าจะขอทำสัญญากับเจ้าของ(ผู้ถือหุ้นใหญ่)โดยตรง หรือให้ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเอาแค่กรรมการบริษัท มาลงนามร่วมรับผิดชอบกับบริษัทในสัญญาที่ขายบ้านให้ท่านด้วย ผมว่าร้อยทั้งร้อยคงไม่ได้ซื้อขายกันครับ